Cumartesi, Aralık 2, 2023
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Toplumsal Bellek

Toplumsal Bellek

141 HABERLER 0 YORUMLAR

Güzellik Dayatması Altında Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında toplumsal, dini, politik, estetik, psikolojik, ekonomik ve küresel boyutları olan evrensel bir “kadın sorunu” yaşanmaktadır. Kültürden kültüre değişen güzellik tutkusunun...

Laikleşme Sürecinde Camiler Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e

GİRİŞ Bu çalışma, camileri laikleşme paradigmasına oturtarak Türkiye laikliğini anlamaya odaklıdır. Türkiye’de din ve devlet ilişkilerinin ayrımı çerçevesinde tartışılan laikliğin oluşumu ve deneyimlenme süreci en...

AKP ve Bir Otoriterleşme İdeolojisi Olarak Neo-muhafazakar Popülizm

Yunus Sözen Türkiye’de asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Bürokratik oligarşi. Asıl sıkıntı budur. Biz yürütme olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Zannediyor musunuz özel sektörün rahatlığı...

Onların ölümle sınanmış ütopyalarından öğreneceği çok şey var

Yoldaşlarımın katledilmelerinin üstünden neredeyse yarım asır geçti. Önce şunu belirtmeliyim: Bugünden bakıp o günleri yaşamayan birisi için değerlendirmek çok zordur. Bugünden bakıldığında yirmi-otuz gencin...

Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi

Her insan teki kendi bireysel varoluşunu aydınlatmak ister. Felsefe tarihi de insanın kendini ve dünyayı şu ya da bu biçimde kavramaya çalıştığı ve bunun...

Klasik ve Modern Ütopyalarda Kadın İmgesi

Ütopyalar, varolan siyasal ve toplumsal düzenden duyulan hoşnutsuzluk üzerine kaleme alınan, yazarının kurulu düzene bir başkaldırısı olarak okunabilecek ideal toplum tasarımlarıdır. Bilinen ilk ütopya...

Bugün Marx: Postmodern Eleştiriyi Ne Ölçüde Ciddiye Almalı?

Evrenin en büyük gizemi anlaşılabilir olmasıdır. ALBERT EINSTEIN I. Giriş İki yüzüncü doğum yıldönümü itibarıyla baktığımızda Karl Marx’ın modern kapitalist topluma getirdiği eleştirinin hâlâ aşılamadığını söylemek mümkün....

Filozoflar ve Ahmaklar

Oxford ve Cambridge’de önce öğrencim olan, sonra da yerimi alan Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein ile çok daha önemli bir felsefi temasım vardı.* Wittgenstein, mühendis olmaya...

Korona Günlerinde Aile Yahut Dikkat Şiddet Var

Ben bir sosyolog ya da sosyal hizmet uzmanı değil, bir edebiyat ve özellikle roman tarihçisi ve incelemecisiyim. O nedenle aile hakkında bir şey söylerken,...

Çokluk: “Yeni” Proletarya mı?

Giriş Felsefe sahnesinin siyaset perdesinde son yirmi yıllık süreç içinde pek çok kavramın öne çıktığı görülür. Şüphesiz ki bu kavramların ortaya çıkışı bir gereksinimin ve...

En Çok Okunanlar