15-16 Haziran’da devrimci gençliğin rolü

50.yıldönümü kutlanan 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ile işçi sınıfı Türkiye tarihinde ilk defa devlete karşı kitlesel ve militan bir tutum aldı. Kendi tarihinin en büyük direnişini...

Eskiyi onarmak ya da yeniyi kurmak!

Geçtiğimiz günlerde çeşitli ülkelerden, farklı akademik, politik ve ideolojik tutumlara sahip üç bin beşyüz akademisyenin imzasıyla yayımlanan; “İş: Demokratikleştirme, Meta Olmaktan Çıkarma ve Çevresel Sürdürülebilirlik” başlığıyla...

Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi

Her insan teki kendi bireysel varoluşunu aydınlatmak ister. Felsefe tarihi de insanın kendini ve dünyayı şu ya da bu biçimde kavramaya çalıştığı ve bunun...

İmam Hatipli Deistler

İmam Hatip okullarında okuyan gençler arasında deizm ve ateizmin popülerleşmesi konusu basında, televizyonlarda ve elbetteki sosyal medyada çokça tartışıldı. Nasıl tartışılmasın! Konu ilk bakışta...

Klasik ve Modern Ütopyalarda Kadın İmgesi

Ütopyalar, varolan siyasal ve toplumsal düzenden duyulan hoşnutsuzluk üzerine kaleme alınan, yazarının kurulu düzene bir başkaldırısı olarak okunabilecek ideal toplum tasarımlarıdır. Bilinen ilk ütopya...

Bugün Marx: Postmodern Eleştiriyi Ne Ölçüde Ciddiye Almalı?

Evrenin en büyük gizemi anlaşılabilir olmasıdır. ALBERT EINSTEIN I. Giriş İki yüzüncü doğum yıldönümü itibarıyla baktığımızda Karl Marx’ın modern kapitalist topluma getirdiği eleştirinin hâlâ aşılamadığını söylemek mümkün....

Filozoflar ve Ahmaklar

Oxford ve Cambridge’de önce öğrencim olan, sonra da yerimi alan Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein ile çok daha önemli bir felsefi temasım vardı.* Wittgenstein, mühendis olmaya...

Çokluk: “Yeni” Proletarya mı?

Giriş Felsefe sahnesinin siyaset perdesinde son yirmi yıllık süreç içinde pek çok kavramın öne çıktığı görülür. Şüphesiz ki bu kavramların ortaya çıkışı bir gereksinimin ve...

1980’lerden 2000’lere Türkiye’de İslamcılık Akımı ve Siyaset

Türkiye’de İslamcılık akımı, 19. Yüzyılın sonlarından itibaren, kapitalist modernleşmeyle gerileyen sosyal kesimlerin rahatsızlıkları temelinde gelişti. Aynı zamanda da devlet dairesinde o dönemin en popüler...

Tanrı Dağı’ndan Hira Dağı’na: Türk Sağının Tarihsel Arkaplanı

Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, Gözüm albayrak arar, kulağım ezan sesi. (Necip Fazıl Kısakürek)   Kızılelma ülküsü, Osmanlıların parlak çağlarında iyice belirip şekillenmiş ve konak...

ÖNE ÇIKANLAR