“Kimdir Başkaldıran İnsan? Hayır, Diyen Biri” Ölçü ve Ölçüsüzlük

Devrimin yolunu şaşırması insan yaratılışından ayrılmaz görünen, başkaldırının da ortaya çıkardığı şu sınırın bilinmemesiyle, düzenli olarak bilinmezlikten gelinmesiyle açıklanır her şeyden önce. Yoksayıcı düşünceler...

Friedrich Engels ve tarihi maddeciliğin temel taşları

Engels, 1820 yılında, Renanya eyaletinin Barmen (bugünkü Wuppertal) şehrinde, bir tekstil fabrikatörünün oğlu olarak dünyaya geldi.(1) Babası, Marx’ın babasının aksine Aydınlanma esprisine kapalı, sofu...

“Öldürücü Yara Bağrımızda Kalır…” Yalnızlık

Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok...

Heidegger’in Çekici, Sofi’nin Külahı Ve Öteki Ben

Meslekten üstadım, aziz bir dost aradı. Uzunca muhabbet ettik. Bu vesileyle, ben lafı epey zaman önce kütüphanesinden müsadere ettiğim kitaplara getirip, onlardan ikisini hatırladığımı,...

İbn Haldun’da Realist Tarih Metodolojisi ve İktidarın Korunması Sorunu Üzerine Tezler*

Makalenin nihai amacı tarih kuramcısı İbn Haldun’u iktidarın onanması sorunu bağlamında değerlendirmektir. Genel bir çerçeve içinde İbn Haldun’un devrinin iktidar geometrisini meşrulaştıran bir tarih...

Kapitalizmde Sömürü ve Adalet Tartışmaları

“İnsanoğlu daima çözebileceği sorunlara el atar” (Karl Marx) Bu makalede Marx düşüncesinin etik sınırları üzerine bir tartışma yürütülecektir. Mesele Şu şekilde formüle edilebilir: Marx kapitalizmin sömürücü bir düzen...

İnsanın evrensel felsefesi olarak hümanizm

Marx: «insan kendinin efendisi olmadıkça, kendini bağımsız olarak kabul edemez ve ancak kendi varoluşunu kendine borçlu olduğunda kendi efendisi olabilir. Başkasının desteği ile yaşayan...

Hegel’in Sanat Felsefesi’ne (Estetik) Dair

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)’in, sanatın var olma gerekçesini açıkladığı, o etkileyici paragrafı ile yazıya başlamak istedim. Hegel’in estetiğine yönelik sezgi uyandıracak diğer içerik...

Umut devrimi: Umudun paradoksu ve doğası

Umut, kendi içinde çelişkilidir (paradoksaldır). Ne edilgin bekleyiştir, ne de gerçekleşmesi olanaksız koşulların gerçekçi olmayan bir şekilde zorlanmasıdır. Atlama anı geldiğinde sıçrayacak olan çömelik...

Miras hakkı, emek vermeden başka bir insanın emeğiyle yaşama gücüdür

Miras hakkı sadece, merhumun varise, yaşamı boyunca elinde tuttuğu gücü bırakması bakımından toplumsal bir öneme sahiptir –yani mülk, başka insanların emeğinin ürünleri aracılığıyla gücün...

Popular articles