27 Mayıs 2024, Pazartesi

Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm

Giriş İnsanoğlu tarihin belli bir bölümünde, yaşadığı çağla geçmiş dönemler arasında benzerlikleri fark etmiş ve geçmişle - bugün arasında geçmiş, şimdi ve gelecek içerisinde yer...

Arap tercümanlar Yunan felsefesini muhafaza etmekten çok daha fazlasını yaptılar

Avrupa antikitesinde filozoflar büyük oranda Yunanca yazdılar. Akdeniz’in Romalılar tarafından fethi ve paganlığın ezilmesinden sonra bile felsefe güçlü bir şekilde Helen kültürü ile ilişkili...

Marksizm postmodernizme karşi: gerçek ile saklambaç oyunu

Felsefe tarihi, çok çeşitli dünya görüşlerini ve ilkeleri kapsayan düşünce okulları, alt grupları ve akımları ile geniş bir yelpazeyi biliyor. Ama bu sayısız felsefi...

Mutluluk Nedir?

Gençlik hayatımın ilk yıllarını, reklam ajanslarının ‘Mutluluk, Hamlet adında bir puro’ sloganını dinleyerek geçirdim. Bu ünlü puro reklamları, 1966’dan, 1991’de Birleşik Krallık televizyonlarında tütün...

“Kimdir Başkaldıran İnsan? Hayır, Diyen Biri” Ölçü ve Ölçüsüzlük

Devrimin yolunu şaşırması insan yaratılışından ayrılmaz görünen, başkaldırının da ortaya çıkardığı şu sınırın bilinmemesiyle, düzenli olarak bilinmezlikten gelinmesiyle açıklanır her şeyden önce. Yoksayıcı düşünceler...

Friedrich Engels ve tarihi maddeciliğin temel taşları

Engels, 1820 yılında, Renanya eyaletinin Barmen (bugünkü Wuppertal) şehrinde, bir tekstil fabrikatörünün oğlu olarak dünyaya geldi.(1) Babası, Marx’ın babasının aksine Aydınlanma esprisine kapalı, sofu...

“Öldürücü Yara Bağrımızda Kalır…” Yalnızlık

Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok...

Heidegger’in Çekici, Sofi’nin Külahı Ve Öteki Ben

Meslekten üstadım, aziz bir dost aradı. Uzunca muhabbet ettik. Bu vesileyle, ben lafı epey zaman önce kütüphanesinden müsadere ettiğim kitaplara getirip, onlardan ikisini hatırladığımı,...

İbn Haldun’da Realist Tarih Metodolojisi ve İktidarın Korunması Sorunu Üzerine Tezler*

Makalenin nihai amacı tarih kuramcısı İbn Haldun’u iktidarın onanması sorunu bağlamında değerlendirmektir. Genel bir çerçeve içinde İbn Haldun’un devrinin iktidar geometrisini meşrulaştıran bir tarih...

Kapitalizmde Sömürü ve Adalet Tartışmaları

“İnsanoğlu daima çözebileceği sorunlara el atar” (Karl Marx) Bu makalede Marx düşüncesinin etik sınırları üzerine bir tartışma yürütülecektir. Mesele Şu şekilde formüle edilebilir: Marx kapitalizmin sömürücü bir düzen...

En Çok Okunanlar