23 Temmuz 2024, Salı

AKP’li Yıllarda Siyasal Rejimin Dönüşümü: Çelişkili Bir Süreç Olarak Yeni Faşizm

Giriş AKP’li yirmi yılın bilançosuna bakıldığında Türkiye toplumu açısından tahribatın en belirgin olduğu alanlardan biri kuşkusuz siyasal rejimin otoriterleşme doğrultusunda geçirdiği dönüşümdür. Bu çalışmada söz...

Vekâlet Savaşları ve Ortadoğu’da Çatışmaların Dönüşümü

Bu kısa makale vekâlet savaşlarının (Proxy War) genel bir tanımını ve son yıllarda Türkiye’nin dönüşen savaş stratejisinde vekâlet savaşlarının yerini tartışmayı amaçlamaktadır. Vekâlet savaşlarını...

Aleviliği Tanımlamanın Dayanılmaz Siyasal Cazibesi

1990’lı yılların başından itibaren Aleviliğin ve Alevilerin Türkiye gündeminde yer alma biçiminde bir dönüşümü işaretlemek olanaklıdır. Bu dönüşümün temel karakteri, daha önce inanç aidiyetlerini...

Faşizm mekaniği

Fransa’nın istikrarsız siyasal sistemi Cezayir Savaşı’nın getirdiği basınçla bir çıkmaza sürüklenmiş, siyasal elit savaşın nasıl sonlandırılması gereğine dair bölünmüştü. Bu koşullarda 24 Mayıs 1958’de...

Asimilasyon Nedir?

Gözde ORHAN Asimilasyon, en basit anlamıyla bireylerin, doğuştan dahil olmadıkları bir grubun, ülkenin ya da toplumun parçası olma veya parçası haline getirilme sürecidir. Asimilasyon kavramı...

Dünyada ve Türkiye’de Kırdan Kente Göç Süreci Nasıl Yaşanmıştır?

Gözde Orhan Kırdan kente göç, belli bir zamanda ve mekânda egemen olan üretim tarzının bir sonucu olarak nüfusun; ekonomik ve toplumsal olarak dezavantajlı hale gelen...

Neoliberalizm ve Enflasyon Karşıtı Politika

Prabhat Patnaik Kapitalist dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları pandemi sonrası güç bela yaralarını saran dünya ekonomisini durgunluğa ve daha fazla işsizliğe iteceği kesin olan...

1871 Paris Komünü: Kadınlar ve Devrim

“Bütün özgürleşme hareketlerinde biriken deneyim, bir devrimin başarısının kadınların katılımına bağlı olduğunu göstermiştir.” Bu söz, Rus devrimci lider Vladimir Lenin’e ait. Burada ifade edilen...

Aleviler: Cumhuriyet Tarihyazımında Unutulmuş Özneler?

Birkaç sene önceki durumla karşılaştırırsak, günümüzde Aleviler üzerinde çalışmaların son derece gelişmiş olduklarını görüyoruz. Bugün konuyla ilgili yüzlerce kaynak bulabilmek mümkün. Ancak bu kaynakların...

Mutlak Artık Değer İmparatorluğu

“Barbarlık yeniden ortaya çıkıyor, uygarlık evresinin kendisi tarafından yaratılmış ve ona ait biçimde; yani cüzamlı barbarlık, uygarlığın cüzamı olarak barbarlık” Karl Marx, Seçme Eserler Kapitalist üretim...

En Çok Okunanlar