Faşizm mekaniği

Fransa’nın istikrarsız siyasal sistemi Cezayir Savaşı’nın getirdiği basınçla bir çıkmaza sürüklenmiş, siyasal elit savaşın nasıl sonlandırılması gereğine dair bölünmüştü. Bu koşullarda 24 Mayıs 1958’de...

Asimilasyon Nedir?

Gözde ORHAN Asimilasyon, en basit anlamıyla bireylerin, doğuştan dahil olmadıkları bir grubun, ülkenin ya da toplumun parçası olma veya parçası haline getirilme sürecidir. Asimilasyon kavramı...

Dünyada ve Türkiye’de Kırdan Kente Göç Süreci Nasıl Yaşanmıştır?

Gözde Orhan Kırdan kente göç, belli bir zamanda ve mekânda egemen olan üretim tarzının bir sonucu olarak nüfusun; ekonomik ve toplumsal olarak dezavantajlı hale gelen...

Neoliberalizm ve Enflasyon Karşıtı Politika

Prabhat Patnaik Kapitalist dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları pandemi sonrası güç bela yaralarını saran dünya ekonomisini durgunluğa ve daha fazla işsizliğe iteceği kesin olan...

1871 Paris Komünü: Kadınlar ve Devrim

“Bütün özgürleşme hareketlerinde biriken deneyim, bir devrimin başarısının kadınların katılımına bağlı olduğunu göstermiştir.” Bu söz, Rus devrimci lider Vladimir Lenin’e ait. Burada ifade edilen...

Aleviler: Cumhuriyet Tarihyazımında Unutulmuş Özneler?

Birkaç sene önceki durumla karşılaştırırsak, günümüzde Aleviler üzerinde çalışmaların son derece gelişmiş olduklarını görüyoruz. Bugün konuyla ilgili yüzlerce kaynak bulabilmek mümkün. Ancak bu kaynakların...

Mutlak Artık Değer İmparatorluğu

“Barbarlık yeniden ortaya çıkıyor, uygarlık evresinin kendisi tarafından yaratılmış ve ona ait biçimde; yani cüzamlı barbarlık, uygarlığın cüzamı olarak barbarlık” Karl Marx, Seçme Eserler Kapitalist üretim...

Dilden Duyguya İdeolojinin Halleri ve İktidar*

David Hume 1758 yılında yayınlanan “Ülke yönetiminin temel ilkeleri” adlı metnin girişinde, nasıl oluyor da sayısal olarak çoğunlukta olanların kendilerinden sayısal olarak azınlıkta olanlar...

Genlerimizden İbaret Değiliz

Ünlü bilim insanı evrimsel biyolog Richard C. Lewontin’in 4 Temmuz 2021’de ölümü üzerine, onun yaşamı boyunca  ısrarlı bir şekilde üzerinde durduğu biyolojik belirlenimcilik eleştirisini...

AKP’nin emek rejimi, otoriterleşme ve Türkiye’nin zombi neoliberalizmi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, yakın Türkiye tarihinin önemli dönemeçlerinden birisi olan 2001 krizini takiben iktidara gelişinin ardından yaklaşık 20 yıl geçti. 2001 krizinin neoliberal...

Popular articles