Şaşıyorum gerçekten…

[avatar user=”nabi-yagcii” size=”original” align=”left” /] Artık cılkı çıkmış anti-emperyalizm teraneleriyle Kürtleri eleştiren bazı keskin solcular, ulusalcılar şöyle diyorlar “Emperyalistlerle çözüm ararsan ya ABD’nin ya Rusya’nın ya da ikisinin birden oyuncağı olursun.” Bunu diyenler rahat koltuklarında oturup yorum yapanlardır, pratikte hiç esamileri okunmayanlardır.

Kürtlerin en yoğun olduğu ülke Türkiye’dir ve Türkiye’de Kürtler şeklen bile olsa Türkiye vatandaşlarıdır. Kendi vatandaşlarını yani Kürtleri mutlu edemeyen, bıraktım mutlu olmalarını vatandaş yerine konulduklarını hissettiremeyen, ondan da geçtim önce yok sayılan sonrada tarih boyu tenkil, tehcir, asimilasyonla yok edilmek istenen bir halkı siz,varolabilmek için emperyalizme muhtaç hale getirmişseniz utanması gereken o halk değildir.

Kaldı ki, emperyalizme muhtaç da olmamışlardır, eğer Batının korkulu rüyası IŞİD’e karşı mücadelenin başını çekmiş olmasalardı ve varolmak için bunca zamandır çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek direnmiş olmasalardı ne ABD ne Avrupa ne yanlarına yaklaşır ne de onları kendi bencil ve emperyal hesapları için bile olsa siyasi bir aktör olarak görürlerdi. Bayır Bucak Türklerinden söz edenler var mı bugün dünyada ?

Şaşıyorum, halen Kürtlerin oylarıyla seçilen Belediyelere kayyumlar atandığı, onunla da yetinmeyip halkın çoğunluğunun oylarıyla seçimi kazanmış bu belediye başkanlarının tutuklandığı, cezaevlerinin HDP’lilerle dolduğu bu durumda Kürtlere “ Emperyalizmle iş tutuyorsunuz” diyenlerin aymazlıklarına, gafletlerine, bulutlara ıslık çalmalarına çok şaşıyorum. Gerçekten şaşıyorum, sanki bu ülkede yaşamıyorlar, yabancı bir gözlemci gibi dışarıdan konuşuyorlar.

Öteden beri hep yazdığımız gibi Türkiye bölgede savaşın değil barışın kalesi olsaydı eğer, işte o zaman en başta ABD olmak üzere bu bölgede ekonomik, siyasi çıkar planları olan büyük devletlerin hesabı bozulurdu. Türkiye savaşın değil barışın kalesi olmuş olsaydı eğer, işte o zaman Büyük Orta Doğu Projeleri iflas ederdi. İşte o zaman Suriye’ye girdik diye Tarzan gibi göğsünü yumruklayıp nara atan sağın milliyetçileri ve solun ulusalcıları tarihe büyük “anti-emperyalistler!” olarak geçerlerdi.

Şaşıyorum, asıl utanması gerekenler Kürtlere utanç faturası çıkarmaya çalışıyorlar. Şaşıyorum gerçekten.
Eğer Kürtler adına utanılacak bir durum varsa ki hiç sanmıyorum, asıl utanması gerekenler, Türkiyeyi, onlarca yıldır Türk, Kürt gencecik evlatlarımızın öldüğü, savaş borazanlarının çaldığı değil, barış Türkülerinin söylendiği, çocukların ölmediği, anaların ağlamadığı insanlarının yüzünün güldüğü, demokratik özgür barışsever bir ülke yapamayan bizleriz, Kürtler değil.

Nabi YAĞCI
Latest posts by Nabi YAĞCI (see all)